(0515) 231 561 ark@degreiden.nl

De Ark, elk kind een passende koers.

Wij bouwen samen aan een veilige school. Daarom zijn we een zogenaamde Kanjerschool. Alle leerkrachten zijn gecertificeerd in het geven van de Kanjertraining. Dit is een programma voor sociaal emotionele ontwikkeling. We geloven dat kinderen op de basisschool vaardigheden kunnen leren, die belangrijk zijn voor het sociale contact nu en later in de maatschappij. Zie ook www.kanjertraining.nl.

Elk kind heeft een eigen onderwijsbehoefte. Daarom hanteren we verschillende didactische werkvormen (bv.: directe, verlengde, klassikale instructie en zelfstandig werken) om kinderen actief te laten deelnemen. Door een goed klassenmanagement is er ruimte voor alleen en samen werken en spelen. We werken op maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag in jaarklassen, waarbij de leerkracht op de onderlinge verschillen in kan spelen. Op woensdag is er meer ruimte voor de eigenheid van ieder kind. Dan gaan de kinderen die meer onderzoekend leren en de kinderen die meer praktisch leren naar een aparte groep waar gefocust wordt op hun onderwijsbehoefte. Sommige kinderen krijgen dan speciale kortere “doe”-opdrachten. Zo willen we op woensdag specifiek tegemoet komen aan de verschillen, waarbij iedereen wordt gewaardeerd zoals hij/zij is.

We houden van feesten. De Ark viert regelmatig feest! Zoals bij de Kinderboekenweek, start van het schooljaar, laatste-schooldag-feest, het Sinterklaasfeest en natuurlijk de Christelijke feesten. Wij vieren ieder jaar het Kerstfeest en onze Talentendag (in het voorjaar) uitgebreid.

We houden ervan om met de klassen op stap te gaan. Leren buiten school is vaak prachtig aanvullend op wat in de school geleerd wordt. Zo zijn we lid van “Groendoen”, met allerlei mogelijkheden voor groene excursies. Ook gaan klassen naar musea in de buurt of verder weg, zoals het Rijksmuseum.

Op de Ark leert een leerling drie talen. Er is onderwijs in Nederlands, Engels en Frysk van groep 1 tot 8.

 

Schoolgids e.d.

Schoolgids e.d.

nieuwe richtlijnen PO-raadhuishoudelijk reglement MR nov 2021MR reglement nov. 2021SOP schoolondersteuningsprofiel - 10-04-2021 Hierin staat beschreven welke extra ondersteuning de school kan bieden naast de verplichte basisondersteuning. Met de ingang van de nieuwe...

Het Team

Het Team

      Directeur                 Greet Stulp I.B.                             Johanna Popkema van Bolhuis Groep 1                    Martine Hester & Sybrig Faber Groep 2                    Marlies Veeman & Korrie Wijma Groep 3                   ...

Links

Links

  https://degreiden.nl https://wij-leren.nl Ouder- en jeugdsteunpunt Friesland (ouderenjeugdsteunpuntfriesland.nl)