(0515) 231 561 ark@degreiden.nl

 

 

Directeur                 Greet Stulp

I.B.                             Audrey Eijsberg        

Groep 1                    Martine Hester & Korrie Wijma

Groep 2                    Marlies Veeman & Korrie Wijma

Groep 3                    Tanja van der Logt & Wieke van der Kooi

Groep 4                    Gerben Gerbrandy & Nadine de Vries

Groep 5                    Angela Vrooman & Harmke Zijlstra

Groep 6                    Doutzen Ouderkerken & Ankie Bleeker

Groep 7                    Marije Postmus

Groep 8                    Ans Pieters

Doeklas                   Uilkje Joustra

Leren-door-doen  Petra Hoving

Leren-leren           Grietje Veldhuis

Cultuurklas           Gerben Gerbrandy

Onderwijsassistentie Andrea van der Velde & Selma Hibma & Minke van der Schaaf

Ondersteuning team  Jannie Tuil

Facilitair medewerkers Rennie van der Velde & Minke van der Schaaf