(0515) 231 561 ark@degreiden.nl

 

 

 

Directeur                 Greet Stulp

I.B.                             Audrey Eijsberg

Groep 1                    Martine Hester & Korrie Wijma

Groep 2                    Marlies Veeman & Korrie Wijma

Groep 3                    Tanja van der Logt

Groep 4                    Gerben Gerbrandy

Groep 5                    Uilkje Joustra & Harmke Zijlstra

Groep 6                    Angela Adema & Doutzen Ouderkerken

Groep 7                    Marije Postmus

Groep 8                    Ans Pieters

Doeklas                   Harmke Zijlstra

Leren-door-doen  Petra Hoving

Leren-leren           Grietje Veldhuis

Cultuurklas           Gerben Gerbrandy

Sportklas                Selma Hibma

Onderwijsassistentie Andrea van der Velde & Selma Hibma & Minke van der Schaaf & Carlos Kamphuis

Ondersteuning team  Jannie Tuil

Facilitair medewerkers Rennie van der Velde & Minke van der Schaaf

 

Schooltijden 2021-2022

  Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-8
maandag 8.30-14.15 8.30-14.15 8.30-14.15
dinsdag 8.30-14.15 8.30-14.15 8.30-14.15
woensdag 8.30-12.00 8.30-12.00 8.30-14.15
donderdag 8.30-14.15 8.30-14.15 8.30-14.15
vrijdag 8.30-12.00 8.30-14.15 8.30-14.15

 

 

Bezoek bibliotheek: De groepen 4 t/m 8 brengen regelmatig een bezoek aan de bibliotheek. In de groepen wordt er dagelijks gelezen in leesboeken. Lezen vinden we belangrijk, stimuleert u dit thuis ook?