(0515) 231 561 ark@degreiden.nl

Zorgprofiel 2020-2021

In dit document geven we een beeld van de manier waarop wij op CBS De Ark aandacht
besteden aan zorgverbreding

Schoolgids 2020-2021

Deze schoolgids geeft informatie aan ouders. Aan nieuwe ouders, zodat zij weten wat ze kunnen verwachten, aan ouders die al kinderen op school hebben zodat ze kunnen weten wat we doen.

Schoolplan CBO De Ark 2019-2023

In het schoolplan staan onze plannen en ideeën voor de komende jaren.

Anti-pest-protocol

We willen heel graag dat ieder kind een fijne tijd heeft op onze school. Dit doen we er aan….