(0515) 231 561 ark@degreiden.nl

SOP schoolondersteuningsprofiel – 10-04-2021

Hierin staat beschreven welke extra ondersteuning de school kan bieden naast de verplichte basisondersteuning. Met de ingang van de nieuwe Wet Passend Onderwijs is elke school verplicht zijn aanbod aan ondersteuning te beschrijven in een Schoolondersteuningsprofiel, oftewel het SOP.

Zorgprofiel 2021-2022

In dit document geven we een beeld van de manier waarop wij op CBS De Ark aandacht
besteden aan zorgverbreding

schoolgids 2023-2024

Deze schoolgids geeft informatie aan ouders. Aan nieuwe ouders, zodat zij weten wat ze kunnen verwachten, aan ouders die al kinderen op school hebben zodat ze kunnen weten wat we doen.

Schoolplan CBO De Ark 2019-2023

In het schoolplan staan onze plannen en ideeën voor de komende jaren.

Anti-pest-protocol

We willen heel graag dat ieder kind een fijne tijd heeft op onze school. Dit doen we er aan….