(0515) 231 561 ark@degreiden.nl
We werken op CBS De Ark met een continurooster.
De schooldag begint om 8.30 uur en duurt tot 14.15 uur.

De kinderen uit de groepen 1 en 2 hebben op woensdagmiddag en vrijdagmiddag (12.00 uur) vrij.

De kinderen uit de groepen 3 en 4 hebben alleen op woensdagmiddag (12.00 uur) vrij.

De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gaan vijf dagen per week van 8.30 tot 14.15 naar school.